به سایت سبزینه کشت خوش آمدید!

انواع کوکوپیت

دسته بندی کوکوپیت به صورت زیر می باشد :

به طور کل کوکوپیتها در ۵ نوع تولید میگردد :

۱. کوکوپیت فاین
Peat 90% +10% fibet

۲. کوکوپیت مدیوم
Peat 70% + 30% fiber

۳.کوکو چیپس

Peat & fiber 50% + 50 % chips

۴.گروبگ

۵.کوکوپیت آپارتمانی کوچک و گلدانها

لازم به ذکر است تمامی موارد بالا با درصد ترکیبهای استاندارد کارشناسان کشاورزی تولید میگردد و طبق سفارش مشتریان و کارشناسان آنها قابل تغییر و تولید میباشد.

با توجه به درخواست مشتریان و همکاران گرامی نسبت به نحوه باز شدن بستر کشت کوکوپیت آپارتمانی یک نمونه را باز و فیلم آنرا تقدیم مینمایم .

کوکوچیپس

کوکوچیپس همان کوکوپیت با دانه بندی خیلی درشت۱ تا ۳ سانتیمتر است که پوسته نارگیل با دانه بندی درشت می باشد و برای کشت هایی که نیاز به بستر هایی با سایز درشت می باشند مثل گلهای شاخه بریده (لیلیوم ,رز و…..)قابل توصیه میباشد.کوکوچیپس همچنین دوام بالایی دارد وتا۵سال قابلیت استفاده مداوم رادارند.